Ημέρα: 1 Ιανουαρίου 2011

Αλλαγή νομοθεσίας στο τρόπο παρακράτησης του ΦΕΕ (Φόρου ελευθέρων επαγγελματιών 20%)

Με τις διατάξεις του πρόσφατα ψηφισθέντος φορολογικού νόμου Ν.3842/2010 (ΦΕΚ 58 Α΄) επέρχονται οι ακόλουθες μεταβολές στη φορολογία εισοδήματος, οι οποίες έχουν άμεση εφαρμογή.  «6. Με τις διατάξεις της παραγράφου…

Διαβάστε περισσότερα