Εταιρεία

Μεταφράσεις – Εκδόσεις – Διερμηνείες LITERATUS

Η μεταφραστική και η εκδοτική εταιρεία Literatus ιδρύθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1996 QR CODE_Stavros_Dagiosαπό μεταφραστές, επιμελητές και ειδικούς επιστήμονες με προσανατολισμό τη μετάφραση και διερμηνεία προς και από τις ευρωπαϊκές και βαλκανικές γλώσσες και την έκδοση λογοτεχνικών και επιστημονικών βιβλίων υψηλού ποιοτικού επιπέδου. Το 1999 η εταιρεία αναδιοργανώθηκε, απέκτησε νέες, ευρύχωρες εγκαταστάσεις και από τότε συνιστά σημαντικό κέντρο γλωσσικών εφαρμογών στη μετάφραση, τη διερμηνεία και την εκδοτική παραγωγή. Η Literatus, καταξιώθηκε γρήγορα στη μεταφραστική και εκδοτική αγορά, λόγω της υψηλής ποιότητας στις παρεχόμενες υπηρεσίες μετάφρασης και διερμηνείας, της αξιοπιστίας και της αυστηρής επαγγελματικής της επάρκειας.

Με καταξιωμένο προσωπικό, πολλούς εξωτερικούς συνεργάτες, μεταφραστές, επιμελητές και διερμηνείς, με εικοσαετή πείρα στις μεταφραστικές υπηρεσίες, και τις εκδόσεις, η Literatus αποτελεί σήμερα την ασφαλέστερη λύση στην επικοινωνία για πολλές εταιρείες στη Θεσσαλονίκη, στη Βόρεια Ελλάδα και ευρύτερα, για πολλές δημόσιες υπηρεσίες, πανεπιστήμια, ΜΜΕ, οικονομικά και μορφωτικά ιδρύματα, εκδοτικούς οργανισμούς, τράπεζες, δικηγορικά γραφεία, επαγγελματικά και εμπορικά επιμελητήρια κ.λπ. Κύρια υπηρεσία της εταιρείας είναι η μετάφραση του γραπτού λόγου και η διερμηνεία στις ειδικότητες της πολιτικής, νομικής, οικονομικής, τεχνικής και ιατρικής μετάφρασης χρησιμοποιώντας σύγχρονους τρόπους μηχανοργάνωσης, τεχνολογίες μετάφρασης και πλούσιο τεχνολογικό εξοπλισμό.

Η Literatus είναι εκσυγχρονισμένη με πλούσια τεχνική υποδομή software και hardware, διαθέτει βιβλιοθήκη δίγλωσσων ή ερμηνευτικών λεξικών και τεράστια ηλεκτρονική βιβλιοθήκη. Η Literatus συνεργάζεται με διάφορα πανεπιστήμια, σχολές, βιβλιοθήκες, ιδιωτικά εκπαιδευτήρια κ.λπ.
Η Literatus παρείχε υπηρεσίες διερμηνείας συνεδρίων σε συναντήσεις αρχηγών κρατών, υπουργών και διαφόρων σημαντικών επαγγελματικών ή επιστημονικών συναντήσεων εξειδικευμένης ορολογίας.
Οι εκδόσεις της Literatus κατέχουν δικαιωματικά υψηλή θέση στην εκδοτική αγορά.


View Larger Map