Ημέρα: 5 Φεβρουαρίου 2011

On line μεταφράσεις, τις απορρίπτουμε συλλήβδην ή τις βλέπουμε με άλλο μάτι;

Έως τώρα οι On line μεταφράσεις αντιμετωπίστηκαν περιφρονητικά (ενίοτε και εχθρικά) από τους επαγγελματίες μεταφραστές, αλλά όχι και από τους επιχειρηματίες ή και τους ιδιώτες οι οποίοι αναζητούσαν την οικονομικότερη…

Διαβάστε περισσότερα