Μήνας: Οκτώβριος 2011

Η προσέγγιση της έννοιας της διαφορετικότητας στη μεταφραστική θεωρία και πράξη κατά τον εικοστό αιώνα

Αθανασία Τέλιου Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης  Abstract: This paper views translation as a semiotic act which relates the context of the source text with the perceptive horizon of the target audience…

Διαβάστε περισσότερα