Αντιδάνεια και αντιδανεισμός

Για τους μεταφραστές της αγγλικής γλώσσας είναι γνωστό ότι ο ιατρικός όρος haemodialysis είναι ελληνικό γλωσσικό δάνειο, αλλά ο αντίστοιχος όρος σήμερα στη ιατρική επιστήμη δεν είναι αιμοδιάλυση (όπως θα…

Διαβάστε περισσότερα