ΕΛΕΤΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

HELLENIC SOCIETY FOR TERMINOLOGY
SOCIETE HELLENIQUE DE TERMINOLOGIE

8ο Συνέδριο
«Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία»

10-12 Νοεμβρίου 2011, Αθήνα
Πρόσκληση για υποβολή ανακοινώσεων

Η Ελληνική Εταιρεία Ορολογίας (ΕΛΕΤΟ), σε συνεργασία με το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο
Αθηνών (ΕΚΠΑ), το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), το Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΠΚ), το
Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ), τον Οργανισμό για τη Διάδοση της Ελληνικής Γλώσσας (ΟΔΕΓ) και
άλλους φορείς που θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα του Συνεδρίου διοργανώνουν το 8ο Συνέδριο “Ελληνική
Γλώσσα και Ορολογία”. Το Συνέδριο θα διεξαχθεί στην Αθήνα στις 10-12 Νοεμβρίου 2011.

Σκοπός του Συνεδρίου είναι η παρουσίαση αφενός της σημερινής κατάστασης της ελληνικής γλώσσας στην
ορολογική της διάσταση και αφετέρου μεθόδων, πρακτικών και εργαλείων της σύγχρονης επιστήμης της
Ορολογίας και της εφαρμογής τους στην ελληνική γλώσσα – μονογλωσσικά και/ή διαγλωσσικά – για την
προώθηση της ορολογικής έρευνας και τη συμβολή στον σύγχρονο ορολογικό εμπλουτισμό της ελληνικής
γλώσσας.

Θεματολόγιο του Συνεδρίου:

1     Γλωσσολογικές-Οντολογικές αρχές Ορολογίας (Ορολογία και γνώση, αρχές και μέθοδοι οροδοσίας κτλ.)

2     Διδακτική και Ορολογία

3     Ορολογία συγκεκριμένων θεματικών πεδίων – Λεξικογραφικές και ορογραφικές μελέτες – Συγχρονική και
διαχρονική θεώρηση

4     Ορολογικοί πόροι (ειδικά ερμηνευτικά ή πολύγλωσσα λεξικά, συλλογές όρων, σώματα ειδικών κειμένων) – Νέες
τεχνολογίες και Ορολογία

5     Τυποποίηση ορολογίας (διεθνοποίηση εννοιών και διαγλωσσική τυποποίηση και αντιστοίχιση όρων, προτάσεις
ορολογίας)

6     Ορολογία και μετάφραση

7     Διάχυση και χρήση των όρων – Ορολογική πολιτική και ρύθμιση

8    Δραστηριότητα φορέων και οργάνων Ορολογίας
Γλώσσες:

Επίσημες γλώσσες του Συνεδρίου είναι η ελληνική, η αγγλική και η γαλλική.

Κρίσιμες ημερομηνίες:

Υποβολή περιλήψεων ως τις:                             15 Μαρτίου 2011

Κρίση των περιλήψεων ως τις:                           10 Απριλίου 2011

Υποβολή πλήρων κειμένων ως τις:                    15 Ιουνίου 2011

Περιλήψεις και κείμενα:

Οι εισηγητές που επιθυμούν να παρουσιάσουν ανακοίνωση στο συνέδριο θα υποβάλουν περίληψη σε δύο
ηλεκτρονικά αντίτυπα της μορφής .doc (κείμενο Word συμβατό με την έκδοση MS Office 200θ) σε μία από τις
επίσημες γλώσσες του συνεδρίου, με έκταση το λιγότερο 200 και το πολύ 300 λέξεις.

Στο ένα από τα αντίγραφα της περίληψης θα πρέπει να αναγράφονται

α) ο υπέρτιτλος: 8ο Συνέδριο «Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία», Αθήνα, 10-12 Νοεμβρίου 2011,

β) ο τίτλος της ανακοίνωσης

γ) η θεματική ενότητα στην οποία εντάσσεται η ανακοίνωση και

δ) τα στοιχεία (ονοματεπώνυμο, ιδιότητα, ταχ. διεύθυνση, τηλέφωνο, τηλεομοιότυπο, ηλ-διεύθυνση) του
συγγραφέα ή των συγγραφέων.
Στο άλλο αντίγραφο θα αναγράφονται μόνο τα α), β) και γ).

Τα δύο ηλεκτρονικά αντίγραφα της περίληψης πρέπει να σταλούν με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, ως
συνημμένα, στη διεύθυνση: valeonti@otenet.qr εντός της παραπάνω προθεσμίας.

Μετά την κρίση των περιλήψεων από την Επιστημονική Επιτροπή του Συνεδρίου, οι συγγραφείς που θα
επιλεγούν θα λάβουν ειδικές προδιαγραφές για τη σύνταξη των πλήρων κειμένων των ανακοινώσεών τους.

Πληροφορίες:

Γραμματεία του Συνεδρίου: Tηλ. +30 210 9323243, +30 6977529164, Email. pinelpap@otenet.qr
Οργανωτική Επιτροπή: Tηλ. +30 6974321009, Email. valeonti@otenet.qr
Ιστότοπος: http://www.eleto.qr/qr/Conference08.htm

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *