Μήνας: Μάιος 2013

Δρ. Σταύρου Γ. Ντάγιου, Η διεθνής διάσταση της ρήξης Ε. Χότζα Ι. Μπ. Τίτο και η λήξη του Ελληνικού Εμφυλίου Πολέμου, Παρατηρητής 2004

Ο ελληνικός Εμφύλιος Πόλεμος είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με την παρεχόμενη στρατιωτική βοήθεια από την Αλβανία και Γιουγκοσλαβία. Στο βιβλίο αυτό του Δρ. Σταύρου Ντάγιου θα βρείτε συνταραχτικά στοιχεία της συνωμοτικής…

Διαβάστε περισσότερα